Undervisningen börjar med en föreläsning på ett par timmar. Klicka här för att läsa om föreläsningen. Därefter får deltagarna själva granska utländska årsredovisningar.

Vid undervisningen går vi igenom en eller ett par årsredovisningar från företag från Baltikum.
Därefter får deltagarna, utifrån vad man tidigare bestämt, gå igenom årsredovisningar från till exempel Polen, Tjeckien, Irland, Litauen med flera.
För att göra fullständiga analyser av företagen går vi också igenom vilken information som finns i Sverige kring företagen (som tagits fram innan utbildningstillfället). Vi går igenom uppgifter från utstationeringsregistret, skattekontot med mera.

Vi kontrollerar om det finns ägarkopplingar till Sverige och vilka kunder företaget har.
Deltagarna får sedan analysera vad man fått fram. Vad tjänar arbetarna? Var har det utländska företaget sin stora omsättning? Har den ökat i Sverige? Utifrån EU:s regler om sociala avgifter/arbetsgivaravgifter: Ska arbetsgivaravgifter betalas i Sverige? Deltagarna får också analysera företaget utifrån skattelagstiftningen. Har företaget fast driftställe? Hur mycket skatt har betats in för arbetarna? Med mera.
I utbildningen ingår också en genomgång av ett antal utländska dataregister där man kan köpa utländska årsredovisningar. Vi går också igenom hur man får fram all tänkbar information från Sverige.

Den optimala undervisningstiden är två dagar. Men jag har även haft mini-undervisning under en dag, men då är det enbart en årsredovisning som deltagarna brukar hinna med.
Det finns också möjlighet att kombinera tvådagars-utbildningen med ytterligare en dag. Den dagen ägnas då till egna fall. Vi hjälps åt att ta fram årsredovisningar och granska fallen.
Vi rekommenderar att köpa handledningstimmar efter utbildningen. Man granskar själv och ringer för att få vägledning och hjälp.
Är man intresserad av en utbildning så mejla oss på info@lenamedia.com. Det är viktigt att vara ute i god tid och boka!