I föreläsningen tar vi upp vilka olika fuskvarianter de oseriösa utländska företagen har och vad det finns för skillnader beroende på vilka länder företagen kommer ifrån. Ett antal olika exempel från företag som är verksamma i Sverige visas i form av årsredovisningar och anställningsavtal.
Här visas svart på vitt både lönedumping och social dumping.
En genomgång sker EU:s förordning 883/2004 om var de sociala avgifterna/arbetsgivaravgifterna ska betalas. Det finns en grundregel och två undantag som vi går igenom (i kortare föreläsningar går vi enbart igenom det vanligaste undantaget). När det gäller undantaget utsändning går vi igenom vilka krav som företagen ska uppfylla för att utsändning är aktuellt. Vi tar upp A1-intyg (”undantagspappret”).
Skattelagstiftningen är också en viktig del i föreläsningen. 183-dagars regeln, fast driftställe och byggregeln ingår i detta. Utifrån skattelagstiftningen visar vi exempel på utlandsregistrerade företag verksamma i Sverige.
Om tid finns går vi igenom fallet Laval i ljuset av EU:s förordning om sociala avgifter och skattelagstiftningen. I föreläsningen ingår också de politiska konsekvenserna av jobbtrafficking.
Det går alldeles utmärkt att få specialinriktade föreläsningar. Om man vill se närmare på en speciell bransch, till exempel. Eller om man som kund vill veta vad man skall kräva och granska för att inte medverka till jobbtrafficking.
Vi skräddarsyr också föreläsningar tidsmässigt. Den kortaste föreläsning som gjorts var vid ett seminarium i EU-parlamentet och vid ett tal vid Almedalen 2018. De låg då under 30 minuter. Den vanligaste och bästa tiden är runt 1,5-2 timmar. Då får man med huvuddragen i den komplexa kunskapsmassan.

Är du intresserad av en föreläsning? Mejla oss på info@lenamedia.com. Se till att vara ute i god tid.