GRANSKNING

UTBILDNING

FÖRELÄSNING

Välkommen

LenaMedias huvudsakliga inriktning är granskning av utlandsregistrerade företag, arbetarnas villkor och de svenska kunderna. I detta ingår journalistik (sajten Stoppafusket), utredningar, föreläsningar, utbildningar och konsultverksamhet. På senaste tiden har journalistiken fått stå tillbaka för den resterande verksamheten.

Företagsgranskning

Vi är specialister på att hitta fusk hos företag. Företag som är verksamma i Sverige, utlandsregistrerade som svenska företag. Vi hittar lönedumpning, skattefusk och annan arbetsmarknadsrelaterad kriminalitet.

Föreläsningar

LenaMedia har hållit runt hundra föreläsningar i ämnet social dumping och smutskonkurrens i både Sverige och Europa.

Utbildningar

LenaMedia erbjuder också utbildningar i konsten att granska fuskande företag, med fokus på utlandsregisterade företag.

Stoppafusket

Stoppafusket är en webb-tidskrift som sysslar med granskande journalistik. Arbetsmarknadsrelaterad kriminalitet, social dumping och smutskonkurrens är fokusen i artiklarna.

LenaMedia har också gett ut två böcker: ”De nya trälarna” som kom 2012 och ”Mina grymma vapen” som kom 2016.

LenaMedia har också producerat dokumentärfilmen ”Röster – ett tidsdokument” som handlar om hur den nya asylpolitiken har påverkat civilsamhället. Filmen kom 2017.

Röster-Filmen